Lake Bled, Slovenia  Sammy Hashem

Lake Bled, Slovenia Sammy Hashem
#lake, #slovenia, #europe, #nature